Každý ví, že přístup k pitné vodě je základní podmínkou pro život. Životodárná tekutina je přitom v ohrožení.
S rostoucím počtem obyvatel na planetě a s neustálým znečišťováním našeho životního prostředí se zásoby pitné vody
rapidně ztenčují. Odborníci varují, že pitná voda se může v budoucnu stát komoditou, o níž se budou vést války.
Podnikněme již nyní pár opatření, abychom si zajistili zdroj pitné vody již dnes!

Pitná voda je neustále znečišťována a znehodnocována
nejrůznějšími vlivy, zejména působením samotných lidí.
Do boje o kvalitní vodu máme možnost zasáhnout sami.
A kde nejlépe začít, než právě u nás doma?

V domácnosti, kde využíváme vodu z vodovodu
nebo ze studny, můžeme její vlastnosti zlepšit
různými přístroji od filtrů přes reverzní
osmózu až po ionizátory vody, které určují
současné trendy v oblasti filtrace vody
v domácnosti.

Ionizátory vody jako jediné přístroje
efektivně upravit pH vody,
což má prokazatelný a velmi významný vliv
na fungování lidského organismu.

Ionizátory vody

Ionizátory vody nebo také přístroje na tvorbu ozónové vody fungují na principu elektrolýzy.

Voda se nejprve přefiltruje a poté pokračuje do kádinky připravené k elektrolytickému procesu. V nádobce jsou umístěny dvě elektrody (katoda, záporně nabitá elektroda a anoda, kladně nabitá elektroda). Ionty obsažené ve vodě se zde rozdělí podle svého náboje a tím vzniká buď kyselá a zásaditá voda.

Vlastnosti kyselé a zásadité vody

Kyselost a zásaditost vody úzce souvisí s chemickou vlastností vody. Pokud je pH na škále 0 – 7, jedná se o vodu kyselou, stupeň 7 je pro vodu neutrální a v rozmezí 7 – 14 vodu zásaditou.

Pro naše tělo je důležité udržovat pH v rovnováze. S tím souvisí pojem homeostáza, což znamená schopnost udržovat stabilní vnitřní prostředí v organismu. Pojem acidobazická rovnováha je pak dynamická rovnováha kyselin a zásad uvnitř organismu, zajištění jejich tvorby a vylučování. Pokud není nastolena rovnováha mezi kyselinami a zásadami, může docházet ke zdravotním potížím a nemocem.

Narušení rovnováhy pH v těle způsobuje např. špatné stravování (nadměrná konzumace cukrů a rafinovaných uhlohydrátů), dlouhodobý stres, špatná hydratace organismu a další příčiny ze strany mikroorganismů, ať už to jsou kvasinky nebo znečištěné ovzduší, ve kterém se každodenně pohybujeme.

Nejčastější je tzv. překyselení organismu (vysoký poměr kyselin v těle) a acidóza, která je způsobena např. nadměrným usazováním tuků v našem těle. Aby tělo opět nastolilo rovnováhu, pomáhá si tak, jak umí. Pro zvýšení pH si organismus bere kationty vápníku a hořčíku z kostí, tím je odvápňuje a nastávají potíže.
K narušení homeostázy může dojít také z druhé strany, zvýšenou hladinou zásaditých látek v těle (alkalóza). Ta je méně častá a nastává např. u případů nadměrného požívání léků proti bolestem, horečkám, při nízkém obsahu kyslíku ve vzduchu (v nadměrných výškách).

Abychom těmto zdravotních potížím předešli,
navrhujeme vám jednoduchý způsob prevence.

Používejte tzv. živou vodu, kterou si snadno,
ekonomicky i ekologicky připravíte sami doma!

Živá voda (také jako alkalická)
a její vlastnosti

Živá voda (nebo také alkalická) brání agresivním útokům volných radikálů na naše buňky a chová se jako antioxidant.

Vytváří také menší shluky molekul, které se snadněji vstřebávají (zlepšení látkové výměny).
Organismus totiž snadněji vstřebává látky ve formě iontů (minerály ve formě iontů Ca2+, Mg2+...).

Živá voda má také léčivé účinky.

Tím, že živá voda je záporně nabitá (elektrony), je schopna se sloučit s kladně nabitými částicemi (protony) a tím škodlivé látky neutralizovat. Dostáváme se tak k rovnováze našich překyselených organismů. Je to zcela jednoduché!

Léčebné účinky živé a mrtvé vody můžeme využít pro léčení angíny, popálenin, řezných rán, křečových žil a mnoha dalších nemocí a zranění. Každodenní pití živé vody vám také pomůže s hubnutím a dodržováním zdravého životního stylu.

Mrtvá voda (kyselá)

Přední vlastností kyselé vody jsou především její dezinfekční účinky. Kyselá voda není určená k pití, slouží zejména k udržování hygienické čistoty v domácnostech.

A co voda balená?

Češi patří k předním odběratelům balené vody. Je však na místě ptát se proč. Vždyť máme k dispozici vodu čerstvou, kterou si můžeme upravit na vodu vyhovující našim potřebám, vodu zdraví prospěšnou, léčivou.

I když výrobci balených vod slibují vodu čerstvou a pramenitou, stále stojí za povšimnutí, že voda v lahvích dlouho stojí, častokrát na ni ve výlohách a při převozu nákladními auty praží sluníčko a mohou se do ní uvolňovat nebezpečné látky z plastových obalů.

Další vlastnosti a účinky ionizované vody naleznete na stránkách Živá voda.

Vodní filtry

Filtry nám pomohou zachycovat především mechanické nečistoty. Jedná se o metodu nejrozšířenější, proto v této oblasti nalezneme několik základních typů filtrů.

Filtry nás zároveň dokážou zbavit bakterií, virů, kontaminací a jiných nečistot. Filtrace také umožňuje změkčování vody. Jsou dva způsoby změkčování vody: buď v ní snížíme obsah minerálů způsobujících tvrdost vody, nebo se změní forma sloučenin, ve kterých jsou tyto minerály obsaženy.

Destilační přístroje

Destilace funguje na bázi změny skupenství (z kapalin do plynného skupenství) na základě rozdílných bodů varu. Poté dostáváme zcela čistou vodu, zbavenou veškerých minerálů, a obsahující jen dva atomy vodíku a jeden kyslíku (molekula vody H2O). Destilovaná voda není vhodná k pití, používá se zejména v chemickém a potravinářském průmyslu.

Přístroje reverzní osmózy

Přístroje reverzní osmózy a destilační přístroje snižují koncentraci potřebných minerálních látek.

Reverzní osmóza funguje na principu filtrace, kdy v přístroji je přítomna polopropustná membrána, která ve většině případů propustí pouze molekuly vody. Ostatní živiny, mezi nimi i minerální látky, jsou z vody odfiltrovány. I proto je stává vzrůstajícím trendem užívání tablet a různých doplňků stravy, neboť nám v našem každodenním příjmu vody a potravin chybí.

Ionizátory vody

Ionizátory fungují na principu elektrolýzy. Nejdříve se však voda přefiltruje, poté pokračuje do kádinky připravené k elektrolytickému procesu. V nádobce jsou umístěny dvě elektrody (katoda a anoda). Díky mírnému elektrickému proudu se molekuly rozdělí na ionty, ty se rozdělí podle svého náboje u elektrod; u katody kladné ionty, u anody záporné ionty. Velice zjednodušeně řečeno vznikne mrtvá a živá voda.

Při výběru jakékoli úpravny vody dbejte na jejich základní údaje:

Porovnejte si jejich kvalitu, cenu a výkon, abyste nekupovali zajíce v pytli!

Dále je důležitým indikátorem také filtr přístroje; konkrétně u ionizátorů by filtr měl stát do 1000 Kč a jeho trvanlivost by měla být přibližně jeden rok.

Samozřejmě s ohledem na kvalitu Vaší vody v kohoutku.

Pro jednoduché srovnání nabízíme následující tabulku:

Název Rozsah pH Životnost filtru (dle kvality vody) Cena (bez DPH) Možnost pronájmu
Eden 4,5 - 10,2 3.000l - 12.000l vody
(cca: 9-18 měsíců)
15.800 Kč již od 746 Kč/měsíc
Miracle Max 2,7 - 11,3 3.000l - 12.000l vody
(cca: 9-18 měsíců)
36.800 Kč již od 1.738 Kč/měsíc
Violet 3,0 - 10,5 3.000l - 12.000l vody
(cca: 9-18 měsíců)
22.800 Kč již od 1.077 Kč/měsíc
VS - 70 2,4 - 11,7 3.000l - 12.000l vody
(cca: 9-18 měsíců)
48.000 Kč již od 2.267 Kč/měsíc